TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ PHỐ 1 TRỆT 4 LẦU CƠ BẢN

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ PHỐ 1 TRỆT 4 LẦU CƠ BẢN

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ PHỐ 1 TRỆT 4 LẦU CƠ BẢN

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ PHỐ 1 TRỆT 4 LẦU CƠ BẢN

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ PHỐ 1 TRỆT 4 LẦU CƠ BẢN
TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ PHỐ 1 TRỆT 4 LẦU CƠ BẢN

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ PHỐ 1 TRỆT 4 LẦU CƠ BẢN

Giá: Liên hệ

Bạn muốn tự mình có thể tính thời gian và công việc xây dựng cho căn nhà mơ ước của mình. Chúng tôi gợi ý cho bạn bảng tiến độ thi công 1 trệt 4 lầu và sân thượng mà chúng tôi đã thực hiện. Kính mời bạn tham khảo bảng tiến độ sau nhé!

Thông tin chi tiết

Bạn muốn tự mình có thể tính thời gian và công việc xây dựng cho căn nhà mơ ước của mình. Chúng tôi gợi ý cho bạn bảng tiến độ thi công 1 trệt 4 lầu và sân thượng mà chúng tôi đã thực hiện. Kính mời bạn tham khảo bảng tiến độ sau nhé!

style="text-align:left"

TÊN CÔNG VIỆC

THỜI
GIAN
(Ngày)

BẮT ĐẦU
(Thứ - Ngày)

KẾT THÚC
(Thứ - Ngày)

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

02

T. 2 - 06/06

T. 3 - 07/06

CÔNG TÁC THI CÔNG CHÍNH

176

T. 4 - 08/06

T. 4 - 30/11

THI CỐNG KẾT CẤU PHẦN MÓNG

14

T. 4 - 08/06

T. 3 - 21/06

Thi công đào đất

3

T. 4 - 08/06

T. 6 - 10/06

Thi công GCLD coffa cốt thép và đổ bê tông hố pit

6

T. 7 - 11/06

T. 5 - 16/06

Thi công công tác san nền tạo mặt bằng

3

T. 6 - 17/06

CN - 19/06

Thi công GCLD coffa cốt thép và đổ bê tông móng + đà kiềng

2

T. 2 - 20/06

T. 3 - 21/06

THI CÔNG KẾT CẤU PHẦN THÂN

76

T. 4 - 22/06

T. 2 - 05/09

THI CÔNG SÀN LẦU 1

12

T. 4 - 08/06

CN - 30/07

Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép và đổ bê tông cột tầng trệt

3

T. 4 - 22/06

T.6 - 24/06

Công tác xây tường bao tầng trệt

3

T.7 - 25/06

T. 2 - 27/06

Thi công coffa dầm sàn Lầu 1

3

T.3 - 28/06

T. 5 - 30/06

Thi công cốt thép sàn Lầu 1

3

T. 6 - 01/07

CN - 03/07

Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép cầu thang trệt è Lầu 1

1

T. 7 - 02/07

T. 7 - 02/07

Thi công ống chờ ME âm sàn Lầu 1

1

T. 7 - 02/07

T.7 - 02/07

Công tác đổ bê tông sàn Lầu 1

1

CN - 03/07

CN - 03/07

THI CÔNG SÀN LẦU 2

12

T. 2 - 04/07

T. 6 - 15/07

Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép và đổ bê tông cột Lầu 1

3

T. 2 - 04/07

T. 4 - 06/07

Công tác xây tường bao Lầu 1

3

T.5 - 07/07

T. 7 - 09/07

Thi công coffa dầm sàn Lầu 2

3

CN - 10/07

T. 3 - 12/07

Thi công cốt thép sàn Lầu 2

3

T. 4 - 13/07

T. 6 - 15/07

Thi công công tác GCLD cotta, cốt thép cầu thang Lầu 1 => Lầu 2

1

T. 5 - 14/07

T. 5 - 14/07

Thi công ống chờ ME âm sàn Lầu 2

1

T- 5 -14/07

T. 5 - 14/07

Công tác đổ bê tông sàn Lầu 2

1

T. 6 -15/07

T. 6 - 15/07

THI CÔNG SÀN LẦU 3

13

T.7 - 16/07

T. 5 - 28/07

Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép và đổ bê tông cột Lầu 2

3

T.7 -16/07

T. 2 - 18/07

Công tác xây tường bao Lầu 2

3

T. 3 - 19/07

T. 5 - 21/07

Công tác tháo coffa sàn Lầu 1

1

T. 6 -y 22/07

T. 6 - 22/07

Thi công cotta dầm sàn Lầu 3

3

T. 7 - 23/07

T. 2 -25/07

Thi công cốt thép sàn Lầu 3

3

T. 3 - 26/07

T.5 - 28/07

Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép cầu thang Lầu 2 è Lầu 3

1

T. 4 - 27/07

T.4 - 27/07

Thi công ống chờ ME âm sàn Lầu 3

1

T. 4 - 27/07

T. 4 - 27/07

Công tác đổ bê tông sàn Lầu 3

1

T. 5 - 28/07

T.5 - 28/07

       

THI CÔNG SÀN LẦU 4

13

T. 6 - 29/07

T. 4 - 10/08

Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép và đổ bê tông cột Lầu 3

3

T. 6 - 29/07

CN - 31/07

Công tác xây tường bao Lầu 3

3

T. 2 - 01/08

T. 4 - 03/08

Công tác tháo coffa sàn Lầu 2

1

T.5 - 04/08

T. 5 - 04/08

Thi công coffa dầm sàn Lầu 4

3

T. 6 - 05/08

CN - 07/08

Thi công cốt thép sàn Lầu 4

3

T. 2 - 08/08

T. 4 - 10/08

Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép cầu thang Lầu 3 => Lầu 4

1

T.3 - 09/08

T. 3 - 09/08

Thi công ống chờ ME âm sàn Lầu 4

1

T.3 - 09/08

T. 3 - 09/08

THI CÔNG SÀN SÂN THƯỢNG

13

T.5 -11/08

T.3 - 23/08

Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép và đổ bê tông cột Lầu 4

3

T. 5 - 11/08

T. 7 - 13/08

Công tác xây tường bao Lầu 4

3

CN -14/08

T. 3 - 16/08

Công tác tháo coffa sàn Lầu 3

1

T. 4 - 17/08

T. 4 - 17/08

Thi công coffa dầm sàn sân thượng

2

T. 5 -18/08

T. 6 - 19/08

Thi công cốt thép sàn sân thượng

2

T. 7 - 20/08

CN - 21/08

Thi công công tác GCLD coffa, cốt thép cầu thang Lầu 3 => Sân
thượng

2

CN -21/08

T. 2 - 22/08

Thi công ống chờ ME âm sàn Sân thượng

1

CN - 21/08

CN - 21/08

Công tác đổ bê tông sàn Sân thượng

1

T. 3 -23/08

T.3 - 23/08

THI CÔNG SÀN MÁI BTCT

13

T.4 - 24/08

T.2 - 05/09

Thi công công tác GOLD coffa, cốt thép và đổ bê tông cột sân thượng

3

T. 4 - 24/08

T. 6 - 26/08

Công tác xây tường bao sàn sân thượng

3

T. 7 - 27/08

T. 2 - 29/08

Công tác tháo coffa sàn Lầu 4

1

T.3 - 30/08

T. 3 - 30/08

Thi công coffa dầm sàn mái BTCT

3

T. 4 - 31/08

T.6 - 02/09

Thi công cốt thép sàn mái BTCT

3

T. 7 - 03/09

T. 2 - 05/09

Thi công ống chờ ME âm sàn mái BTCT

1

CN - 04/09

CN - 04/09

Công tác đổ bê tông sàn mái BTCT

1

T. 2 - 05/09

T. 2 - 05/09

THI CÔNG HOÀN THIỆN

86

T. 3 - 06/09

T. 4 - 30/11

Công tác xây tường ngăn các tầng

25

T. 3 - 06/09

T.6 - 30/09

Công tác tháo coffa sàn sân thượng

1

CN - 11/09

CN - 11/09

Công tác tháo coffa sàn mái

1

T. 7 - 24/09

T. 7 - 24/09

Thi công công tác di ống ruột gà âm tường

25

T.3 - 06/09

T. 6 - 30/09

Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

7

T.7 - 01/10

T. 6 -.07/10

Công tác tô toàn bộ công trình

25

T. 7 - 01/10

T. 3 - 25/10

Công tác thi công trần, vách ngăn thạch cao

7

T. 4 -26/10

T.3 - 01/11

Công tác bả Matit và sơn nước

29

T. 4 - 02/11

T. 4 - 30/11

Công tác chống thấm

T. 4 - 26/10

T. 3 - 01/11

 

Công tác thi công ốp lát

10

T. 7 - 29/10

T. 2 - 07/11

Công tác hoàn thiện khác

23

T. 3 - 08/11

T. 4 - 30/11

VỆ SINH, NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

02

T.5 - 01/12

T. 6 - 02/12

GHI GHÚ: tiến độ trên chưa bao gồm ngày Lễ, Tết, Chủ Nhật.

     

2. Bạn đang cần tìm một nhà thầu chất lượng để tư vấn củng như thi công cho một căn nhà ước mơ cùng chất lượng tốt nhất. Hảy đến với chúng tôi.

Công ty TNHH Xây Dựng Lộc Quang là công ty xây dựng ở củ chi trẻ và đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công xây dựng công trình, quản lý dự án, tư vấn đầu tư… Dịch vụ của công ty Lộc Quang trải rộng từ thi công xây dựng  đến  các hoạt động về tư vấn đầu tư, thiết kế, giám sát, quản lý dự án… cho khách hàng ở mức chuyên nghiệp nhất.

Mạc dù mới thành lập nhưng Công ty Lộc Quang là nơi tập hợp những kỹ sư, thạc sĩ năng động và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng, từng  tham gia ở nhiều vị trí chủ nhiệm, chủ trì cho công trình có quy mô lớn trên thành phố cũng như đội ngũ công tác viên là giảng viên ở các trường đại học.

Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm quản lý, Lộc Quang tư vấn dựa trên sự tham khảo xu hướng thị trường cũng như mong muốn của khách hàng nhằm đưa ra sự lựa chọn tối ưu đối với công trình. Với nỗ lực hướng đến sự năng động, sáng tạo và uy tín chất lượng trong công việc, chúng tôi tin tưởng có thể đáp ứng mọi yêu cầu chất lượng và đa dạng từ khách hàng.

Góp phần vào sự thành công của khách hàng là niềm vinh hạnh của Công ty Lộc Quang chúng tôi. Vì vậy  chúng tôi rất mong có cơ hội hợp tác và góp phần vào sự phát triển của quý khách hàng.

Bạn có thể tham khảo tại đây báo giá xây dựng nhà ở củ chi , thau xay dung o cu chicông ty xây dựng ở củ chi.

Mọi thông tin có thể xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở dưới đây

Giới Thiệu Về Công ty Lộc Quang

Địa chỉ: 168/6 Nguyễn Thị Nê, Ấp Cây Trâm, X. Phú Hòa Đông, H. Củ Chỉ tp  Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0976 878 838
Email:xaydunglocquang@gmail.com
Website:xaydunglocquang.com

Công trình khác